מדוע הלוואות היום הן כל כך יקרות?

כמה טיפים חשובים על הלוואות

ובכן, התשובה היא שהלוואה כלל לא חייבת להיות יקרה, ואם אתם מרגישים שההלוואה שאתם לוקחים היא יקרה, אתם רוצים למצוא איש מקצוע שיוכל לסייע לכם למצוא את הדיל הטוב ביותר בין כלל הגופים המעניקים אשראי בישראל, ולא רק הבנקים. עלותה של הלוואה משתקפת למעשה דרך שיעור הריבית שגובה הגוף המלווה עבור כספי ההלוואה. שיעור ריבית זה תלוי במספר גורמים, שחלקם קשורים ישירות בגוף המלווה, וחלקם כלל לא קשורים אליו.

גובה הריבית כגובה הסיכון לבנק

כך למשל, ישנו שיעור הריבית הכללי הנקבע על ידי בנק ישראל, ממנו נגזרת ריבית הפריים, וממנה נגזרים שיעורי הריבית השונים על הלוואות שונות בתנאים שונים. מריבית פריים זו ניתן לגזור שורה של שיעורי ריבית הנקבעים על פי מאפייני ההלוואה הספציפית. כך למשל, אם אתם לוקחים הלוואה לרכישת רכב חדש או ללימודים ואתם שכירים המציגים יכולת השתכרות קבועה לאורך שנים, הסיכון שהבנק נוטל על עצמו הוא קטן יחסית, וסיכון נמוך זה צריך להשתקף בגובה הריבית.

הלוואות הוא מקור הרווח המרכזי של הבנק

לעומת זאת, אם אתם לוקחים הלוואה לצורך הקמת עסק חדש, רמת הסיכון הן שלכם והן של הבנק היא גבוהה יחסית, ולכן הריבית שתיגבה מכם היא גבוהה יותר. אורך ההלוואה גם הוא מהווה פרמטר המשקף סיכון, כשככל שתקופת ההחזר תהיה קצרה יותר, כך הסיכון לבנק יהיה נמוך יותר, וכך גובה הריבית יהיה נמוך יותר. אחרי שאמרנו את זה, בנק או גוף המעניק אשראי הוא עסק לכל דבר, והוא רוצה להוציא את המקסימום מכל לקוח, ולכן גם במקרים בהם הסיכון הוא נמוך, הבנק יכול לדרוש שיעורי ריבית על הלוואות פשוטות יחסית.

בדקו את השוק והתמקחו עם הבנק

על כן, בכל מקרה שבו אתם לוקחים הלוואה, אתם רוצים לעשות סקר שוק והשוואת מחירים, לבדוק את תנאי האשראי שמעניק לכם כל בנק או גורם אשראי חיצוני, ולהשתמש במידע שאתם מייצרים כדי להתמקח מול כל אחד מן הבנקים. ככל שסכום ההלוואה גבוה יותר, כך המשמעות של כוח המיקוח שלכם הוא גבוה יותר.